АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГА ПРЕЗ НОМЕР ЗА ДОСТЪП


*Активация!
Потребителско име и парола за достъп до акаунта ще получите с sms на номера въведен при регистрацията, направените нови регистрации се пазят 7 дни след което се изтриват от системата. С един мобилен номер можете да направите регистрация еднократно !Полетата отбелязани с * са задължителни при регистрацията
При регистрация с български мобилен номер въведете както е показано в скобите:
[08XXXXXXXX или 09XXXXXXXXX].
[код на оператор+номер].
Ако се регистрирате с български мобилен номер и в момента сте абонат на Мобилтел не е възможно да избирате други абонати на Мобилтел с показан номер, поради блокирано предаване на CLI от оператора. Ефон осигурява и възможност за избиране със скрит номер.
Въведете Номер: *
⇒ Не въведжайте международни номера !
⇒ Регистрация с международни номера за софтфон не е позлволена !


Изберете тарифен план: *
План Freedom План Start План Economy
Минимално месечно
потребление 1.99 лв
Месечна такса 5 лв. Месечна такса 15 лв.
Цена на стартов пакет
(9.99 лв.)
Цена на стартов пакет
(9.99 лв.)
Цена на стартов пакет
(9.99 лв.)
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.108 лв.
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.05 лв.
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.05 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.108 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.108 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.05 лв.
Изберете държава: *
С натискането на бутона “Регистрация” в страницата на Доставчика клиентът декларира, че се е запознал и приема Общите условия и начините за използване на услугите на Доставчика, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Доставчика в страницата му в Интернет. От момента на регистрацията се счита, че между страните (Доставчика и клиента) съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима. Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и използването на услугата е потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.

Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа до системата, клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни не отговарят точно на представени от него официални данни.

Всеки клиент на системата получава определено ниво на достъп до предлаганите услуги в efon.eu. Отделните потребителски нива, както и съответните услуги, достъпни за тях, са публикувани в интернет страницата на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за неверни данни, посочени от Потребителя при неговата регистрация, както и за неспазване задълженията и сроковете от страна на Потребителя, посочени в настоящите условия.

При регистрацията си, клиентът получава парола, която отговаря на минималните изисквания за сигурност на паролата, поставени от Оператора. Минималните изисквания за нивото на сложност на паролата са: 8-символна комбинация от букви, цифри и специални символи или до премахване на съобщението "Слаба парола".

Възможните регистрации са ограничени до една за всеки номер с цел предпазване
от злоупотреби. Не правете регистрация с информативна цел, за всякакви въпроси посетете раздел контакти на сайта. Повторна регистрация на номер не е възможна !
CAPTCHA Image

[смени кода]